Navigatie

  Algemene voorwaarden van CatDeco

 

   Inhoudsopgave

1. Omvang

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

3. Prijzen en verzendkosten

4. Verzending

5. Eigendomsvoorbehoud

6. Herroepingsrecht

7. Garantie en aansprakelijkheid

8. Betaalmethoden en creditnota's

9. Privacy

10. Identiteit van de contracterende partij

11. Slotbepalingen

 

1. Omvang

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen CatDeco, Laan van Dada 91, 3059PR Rotterdam, en zijn klanten via de online shop www.catdeco.nl en/of www.catdeco.com. CatDeco staat ingeschreven in het handelsregister van Nederland onder het nummer 70891893.

 

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

A. Bestelproces

1.CatDeco biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent huisdieren. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.

2.Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechterbovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

3.Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.

4.Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.

5.De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

6.In geval van bestelling van op aanvraag gemaakte goederen (zoals katten klimbomen) zal er een offerte worden opgemaakt. Zodra de klant akkoord is met de offerte, zal er een aanbetaling moeten worden gedaan door de klant. Alvorens de bestelling wordt verstuurd zal de klant foto’s van het eindresultaat toegestuurd krijgen. Zodra de klant akkoord gaat met de definitieve bestelling van het product, zal de klant een factuur ontvangen. De producten zullen worden geleverd op afspraak nadat de betaling is ontvangen.

7.Alleen klanten vanuit binnen de EU kunnen bestellingen plaatsen in onze webshop. 

B. Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met CatDeco wordt alleen bevestigd als CatDeco de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

C. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.b. komt bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door CatDeco. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

D. Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan.

 

3. Prijzen en verzendkosten

A. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijs elementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn. 

B. Verzendkosten

CatDeco levert hanteert geen minimale bestelwaarde. Klanten betalen geen extra verzendkosten als een verzending om technische of logistieke redenen vanuit CatDeco moet worden verdeeld in meerdere delen. Meer informatie over de betaling en verzending vindt u hier.

 

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de bestelling, is de levertijd 1-8 dagen werkdagen. Meer informatie over de verzending vindt u hier.

In het geval van een bestelling met meerdere producten waarbij een of meerdere bestelde producten niet op voorraad zijn kan CatDeco een voorstel naar de klant doen om de bestellen te splitsen, waarbij dubbele leveringskosten van toepassing zullen zijn. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat zal CatDeco genoodzaakt zijn om te wachten met de verzending tot de bestelling compleet is.

In het geval dat CatDeco niet in staat is om te leveren, omdat de grondstoffen die CatDeco gebruikt om de producten te maken niet voorradig zijn bij de leveranciers, mag CatDeco zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal CatDeco de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal CatDeco het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet er contact worden opgenomen met CatDeco. Als resultaat heeft CatDeco de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van CatDeco totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van CatDeco niet toegestaan.

 

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht.

--Herroepingsvoorwaarden--

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (CatDeco, Laan van Dada 91, 3059PR Rotterdam, Nederland) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaard levering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

CatDeco

Laan van Dada 91

3059PR Rotterdam

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour gezonden.

CatDeco draagt alleen de kosten voor de retourzending van kleine goederen die per pakket post kunnen worden verzonden. Verzending van grote goederen en meubels (zoals klimbomen) zijn voor rekening van de klant.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

--Einde van de herroepingsvoorwaarden--

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van goederen die:

niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht en gemaakt.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

"Aan CatDeco, betreft Herroepingsformulier, Laan van Dada 91, 3059PR Rotterdam, info@catdeco.com

”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)

- Klantnummer:

- Ordernummer:

- Besteld op (*) / ontvangen op (*):

- Naam van de persoon / consument(en):

- Adres van de persoon / consument(en):

- Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)

- Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing.

CatDeco geeft een garantie op het gebruik van onze producten tot een gebruikersgewicht van 4kg. Katten met een zwaarder gewicht vormen een risico van schade aan de producten, waardoor CatDeco niet in staat voor de gevolgen van het gebruik van zwaardere katten op de door CatDeco vervaardigde producten. Al onze producten zijn getest met een maximum gewicht van 4kg. Hoewel CatDeco het gebruik van producten niet direct afraadt, geeft CatDeco geen garantie af noch kan CatDeco aansprakelijk worden gesteld indien het product toch gebruikt is door een kat uit de zwaardere gewichtsklasse. Ook geeft CatDeco geen garantie en is CatDeco niet aansprakelijk indien het product niet op juiste wijze is gemonteerd / bevestigd. Elk product welke gemonteerd/bevestigd moet worden aan een muur is voorzien van een montage handleiding. CatDeco adviseert dan ook deze altijd na te leven. Onze vintage meubels zijn deels gemaakt van hergebruikte voorwerpen, waardoor gebruiksschade/gebruikssporen aanwezig kunnen zijn. Dit staat dan ook vermeld bij het bestelproces, CatDeo kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld, dit hoort bij het product.

 

8. Betaalmethoden en creditnota's

A. Betaalmethoden

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, KBC/CBC, creditcard, Paypal, op rekening of vooruitbetaling. CatDeco heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

B. Betaling via creditcard

In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa en American Express).

C. Betaling op rekening

In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij CatDeco.

D. Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door CatDeco is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL of PayPal.

E. Bankgegevens:

CatDeco

Bank: ING Bank N.V.

Plaats: Rotterdam

IBAN: NL 09 INGB 0008 2378 74

SWIFT (BIC): INGBNL2A

F. Betalingsachterstand

Als de klant achterstand in betaling heeft, zal het aankoopbedrag rente opbouwen tijdens de achterstand van 5 procentpunten boven het ECB basis lening percentage. Als de klant geen consument is, is het rentepercentage 8 procentpunten boven het basis lening percentage.

 

9. Privacy

CatDeco neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

 

10. Identiteit van de contracterende partij

CatDeco

Laan van Dada 91, 3059PR Rotterdam

vertegenwoordigd door:

Pascalle Winde

Belangrijkste plaats van bedrijfsvoering: Rotterdam

BTW nummer: NL 210236783B-01

KvK nummer: 70891893

 

11. Slotbepalingen 

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt."

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 15 april 2018.


 

© 2018 CatDeco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
"Voor een correcte werking van de website maken wij gebruik van cookies." Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.